Μ.2 Δημόσια Διοίκηση Υπηρεσιών για άνεργους νέους
Η απασχόληση των νέων αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ. Η κατάσταση διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Τι προτείνουν οι διαχειριστικές αρχές της ΕΕ για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πρόκληση;
 
#youth guarantee #apprenticeship #Youth Employment Initiative #eures #erasmus+ #youthpass
Κάντε κλικ στο κουμπί για περισσότερες πληροφορίες