Μ.5 Νέες απαιτήσεις δεξιοτήτων για την επιτυχή τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας
Αναζητώντας την καλύτερη επιθυμητή εργασία είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Μαθαίνοντας πώς να θέσετε τους στόχους σταδιοδρομίας, πώς να επικοινωνείτε, να παρουσιάζεστε σε συνεντεύξεις και να αποκτήσετε δεξιότητες απασχολησιμότητας, αυξάνετε τις ευκαιρίες εργοδότησης.

 
#career choices #applying for a job #Successful interviews #Transferability Skills #Communication skills #Employability skills
Κάντε κλικ στο κουμπί για περισσότερες πληροφορίες