Μ.3 Κοινωνική Οικονομία και Ενσωμάτωση στην Αγορά Εργασίας
Έχει αναφερθεί ότι η Κοινωνική Οικονομία ορίζεται κυρίως ως ο σεβασμός των κοινών αξιών και των τρόπων εργασίας (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2009). Τι αντιπροσωπεύει η Κοινωνική Οικονομία και πως χρησιμεύει για να μειωθεί η ανεργία των νέων; Παρακαλούμε, δείτε την ενότητα No3 για τις τρέχουσες πρωτοβουλίες και την περιγραφή μιας πραγματικής περίπτωσης.
 
Κάντε κλικ στο κουμπί για περισσότερες πληροφορίες