Μ.9 “Ανοικτή Εκπαίδευση” για νέους με λιγότερες ευκαιρίες
Το κυρίαρχο εκπαιδευτικό μοντέλο αναδιαμορφώνεται επηρεαζόμενο από τη δυναμική της νέας ψηφιακής εποχής. Αναδύεται ένα νέο είδος συμμετοχικής, κοινωνικής μάθησης. Σήμερα, οι κοινότητες μάθησης αυτό-οργανώνονται γύρω από το Διαδίκτυο, διευρύνοντας την πρόσβαση σε κάθε είδους πόρων και προωθώντας τη φιλοσοφία της ανταλλαγής απόψεων και γνώσεων. Η ενότητα, αυτή, θα ανοίξει τις πόρτες σε νέους πυλώνες «ανοικτής εκπαίδευσης ”– μέσα κοινωνικής δικτύωσης, blogs, εικονικές κοινότητες, παιχνίδια, ομάδες μελέτης, ανοικτά μαθήματα. Όλες αυτές οι τάσεις δημιουργούν μια νέα εκπαιδευτική κουλτούρα κοινής χρήσης και συμμετοχής, απαιτώντας από τους σπουδαστές νέες ψηφιακές δεξιότητες.

 
#open education #digital learning #open education resources #digital skills
Κάντε κλικ στο κουμπί για περισσότερες πληροφορίες