Μ.8 Προσωπική εξέλιξη με σκοπό την εργοδότηση των «ευάλωτων» νέων
Προσωπική εξέλιξη με σκοπό την εργοδότηση των «ευάλωτων» νέων


 
#Personal Development #BusinessPlan #Youth #Neet #Erasmus+
Κάντε κλικ στο κουμπί για περισσότερες πληροφορίες