M1. Дигиталното обучение – тенденция в обучението за възрастни/пълнолетни лица
Предизвикателството за образованието и обучението в Информационните технологии /ИТ/ е двустранно: променя естеството на уменията и компетенциите, които образованието трябва да даде на обучаващите се; Предизвиква ни да използваме нейните възможности за предоставяне на по-добри начини за преподаване и учене. Усъвършенстване на образованието и обучението в Европа чрез нови технологии?
 
#Innovative learning #Open Educational Resources (OER) #Digital competences #Educational markets #e-skills #Digital inclusion #MOOCs
НАТИСНЕТЕ БУТОНА, ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ