M9. Отворено образование за младежи с ниски възможности
Доминиращият образователен модел се преобразува динамично. Създава се нов вид социално учене чрез участие. Образователните общности се самоорганизират в Интернет, разширяват достъпа до всякакви ресурси и насърчават нова култура на споделяне. Този модул ще отвори вратите към новите отворени образователни ресурси - социални мрежи, блогове, виртуални общности, игри, изследователски групи, открити курсове, които създават нова образователна култура на споделяне и участие и изискват от обучаващите се нови цифрови умения.

 
#open education #digital learning #open education resources #digital skills
НАТИСНЕТЕ БУТОНА, ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ