M7. Социални услуги за социално включване на рискови групи
Този модул ще ви даде насоки за това, как да развиете уменията, които трябва да притежавате, за да се реализирате на пазара на труда като нает работник или чрез стартирането на собствен бизнес.

 
#youth social inclusion #inclusive education #youth civic engagement #youth mentoring #youth social support
НАТИСНЕТЕ БУТОНА, ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ