M2. Публични административни услуги за безработни млади хора
Младежката безработица е приоритет на Европейския съюз. Ситуацията е идентична в държавите-членки. Какво прави администрацията на ЕС за решаване на това предизвикателство?
 
#youth guarantee #apprenticeship #Youth Employment Initiative #eures #erasmus+ #youthpass
НАТИСНЕТЕ БУТОНА, ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ