M3. Социална икономика и интеграция на пазара на труда
Посочва се, че социалната икономика се определя главно като уважение към общите ценности и начини на работа (Европейски парламент, 2009 г.). Каква е социалната икономика и как тя служи за намаляване на безработицата сред младите хора? Моля, проверете модул № 3 за текущите инициативи и реалните описания на дейностите.
 
НАТИСНЕТЕ БУТОНА, ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ