M10. От теоретични знания към професионална практика
Знанието е изключително важно за кариерата и живота като цяло. Когато започвате кариерата си, нямате опит. Няма значение дали сте 18, 22 или повече. Започвате без опит и липсата на професионален опит затруднява намирането на работа. Какви стъпки да предприемете и да направите този преход по-лесен?
 
#key competences #Europass CV #your Europe #peer mentoring #European guidance services #smart goals
НАТИСНЕТЕ БУТОНА, ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ